Koloběh života

Vítejte na mém webu Koloběh života ze světa magie! Nejprve bych se rád představil. Mé jméno je Deskalos, a jsem zvyklý při komunikaci používat k oslovení pouze křestní jméno.

Toto mi nedovoluje automatické tykání, jelikož automatické tykání znamená automatické přátelství. A podle mého názoru přátele si musíme získat svým jednáním, není možné jej požadovat automaticky.

Čemu se vlastně věnuji?

Věnuji se léčení těla, jakožto schránky duše. Naše duše přichází na svět jako nová, tedy ničeho neznalá. Zná pouze základní instinkty ze zvířecích pudů a v těle člověka musí získat zkušenosti, zkrátka se něčemu naučit. Pokud v tomto pozemském životě uděláme něco, co není správné (například někomu nevědomě ublížíme), uděláme to proto, že to naše duše chce. Chce poznat něco, co nezná. Následně je jí přidělen trest v podobě bloků. To znamená, že se nám nedaří něčeho dosáhnout tak, jak chceme. Ať děláme, co děláme, a ať se snažíme sebevíc. Stále se nám to nedaří i přes to, že si přejeme dosáhnout stanoveného cíle stále víc a víc. Tento trest my nepoznáme. Ale pokud uděláme něco, co není správné, vědomě, a naše duše to nechce (uděláme to vědomě), stihne nás trest v podobě podlomeného zdraví. Teď nemám na mysli běžné nachlazení, nýbrž vážnější onemocnění. Tyto tresty se dají odstranit pomocí Magie starých mistrů, Magie pocházejících z doby existence Atlantidy.

Dále se věnuji léčení podvědomí jako komunikačnímu kanálu, který využívá naše duše. Již v době prastarých Egypťanů bylo známé, že do podvědomí se ukládají informace a prožitky z pozemského života stejně jako v PC všechna data na harddisk. Nic se neztrácí. I přesto, že si neuvědomujeme, co jsme měli před měsícem k obědu, v podvědomí tato informace zůstává až do konce života. Tuto informaci můžeme vyvolat vědecky známou Hypnózou. Také ji můžeme vyvolat pomocí Magie, která ovládá podvědomí. Rozdíl je v tom, že při hypnotickém spánku nevnímáme nic kolem sebe, kdežto při použití Magie jsme stále bdělí a máme nad vším kontrolu.

A v poslední řadě léčení to je sama duše, která si buď bloky přináší z minulých životů, nebo si je vytváří jako reakci na naše jednání. Tyto bloky nám způsobují to, že se nemůžeme takříkajíc hnout z místa. Najednou se vyskytnou problémy ve vztazích, v práci, nebo i v osobním úspěchu sebezdokonalování. Tyto bloky nevidí nikdo, ale přesto je dokážeme odhalit a odstranit jen pomocí Magie. Kromě bloků na duši si každý z nás může nést i kletby, a to je ten horší případ nezdaru. Přestože se snažíme něčeho docílit, tak to ztratíme před dosažením cíle a to se opakuje jako kdyby člověk byl ve smyčce. Například otázka vztahů. Najdeme-li si partnera, vše se zdá být normální a krásné, plné lásky a citu. A přesto po čase partner odejde jinam, za někým jiným. To se opakuje stále dokola, a my s tím nic neuděláme i přesto, že se měníme tak jak si ten či onen partner přeje. Třetí a tou nejhorší variantou je ZAKLETÍ. Ano, zní to pohádkově, ale funguje to, pokud se provede správným způsobem a postupem. Pokud nás někdo zakleje, neproměníme se v kámen nebo žábu, jako tomu je v pohádkách, ale nikdy nepoznáme nebo nebudeme mít to, co je v zakletí obsaženo. Nejčastější zakletí je na lásku a peníze. Například stále hledáme toho pravého partnera a nemůžeme ho najít, protože když už někoho vidíme, někoho kdo se nám líbí nebo nás nějak oslovuje, nemáme sílu ho oslovit, a když už se k tomu odhodláme, je to jako by nás ten druhý neslyšel. Prostě vše je marné. Nebo peníze, ať děláme, co děláme, šetříme, pracujeme přesčas nebo i ve více zaměstnáních, stále utratíme víc, než vyděláme. Přichází nové a nové faktury, úvěry a podobně se nám hromadí. To způsobuje právě toto zakletí a je třeba jej odstranit, aby se situace zlepšila.

Naprostou samozřejmostí v mých činnostech je náhled do budoucnosti. K náhledům do budoucnosti používám výklad karet, Křišťálové koule, Runy a další Magické předměty, se kterými se setkáváme prakticky denně. Ale pozor, tyto předměty nám ukazují pouze situaci, jaká bude, pokud vše poběží stejně, jako do okamžiku, kdy se dozvíme, co nás čeká. Každá i sebemenší odchylka celý dopad mění. Jednoduše řečeno, budoucnost není daná, ale tvoříme si ji my sami svým jednáním v přítomnosti.